Wednesday, December 25, 2013

NRSNM A NOVÝ ŽIVOT: Prvá cena za poviedku!

V pondelok 23. decembra 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) v Novom Sade bolo viac ako rušno. Komisie pre udelenie Cien časopisov Zornička a Nový život zverejnili a zároveň aj udelili ceny pre poéziu a prózu obidvoch časopisov. Na pôde Národnostnej rady uvítala hostí a výhercom zablahoželala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra (SVC) Vladimír Valentík. Podľa jeho slov SVC bude aj do budúcna pokračovať s aktivitami, ktoré pomáhajú vydavateľstvu, aby malo k dispozícii čo najlepší a najkvalitnejší materiál pre svoju ďalšiu vydavateľskú činnosť.

Komisia pre udelenie Ceny Nového života pracovala v zložení: Zdenka Valentová Belićová, Adam Svetlík a predsedníčka Marta Součková, lektorka na Filozofickej fakulte v Novom Sade, ináč literárna kritička zo Slovenska, ktorá rozhodnutie komisie aj zdôvodnila a prečítal ho Adam Svetlík.

Ceny za prózu dostali:

       1. Janko Takáč – poviedka Štráng

       3. Martina Bartošovápoviedka Keď raz pochopíš, Aneta Lomenovápoviedka Pred tvárou súmrakuKatarína Hricová s poviedkou Som tu.

...


Text Andrej Meleg ©  www.svcentrum.com


Prečítajte si celú správu!
Za najlepší prozaický príspevok komisia ocenila prózu Janka Takáča Štráng, druhú cenu v kategórii prózy neudelili a texty ocenené 3. miestom napísali Katarína Hricová (Som tu), Martina Bartošová (Keď raz pochopíš) a Aneta Lomenová (Pred tvárou súmraku).

Text Elena Šranková ©  www.hl.rs


Správa v časopise Hlas L´udu

Uverejnené texty - november a december 2013
VZLET 9 / 2013Str. 3    SPRAVA: Deň v odeve mojích rodičov
Str. 17   KNIHY: Martin Rajec - Po stopách konfliktov
Str. 24   LIVE REPORTS - Supernaut v Pančeve
Str. 25   ALBUMY:  Babyshambles - Sequel to The Prequel
Str. 23   FILM: The Worlds End


VZLET 10 / 2013

Str. 17   KNIHY: J. S. Jacobs - Divlje godine, Tom Waits: Muzika i mit
Str. 24   ALBUMY:  Johnny Marr - The Messenger
Str. 4    DIVADLO: Máškove dni