Wednesday, May 30, 2012
Nový život
Mesačník pre literatúru a kultúru
č. 3-4, 2012.

Str. 22 - 28: Janko Takáč - poviedka Kovačický

Thursday, May 17, 2012
Uverejnené texty - máj 2012:
VZLET 5 / 2012

Str. 4. DIVADLO: Falošné jednanie 
Str. 25. ALBUMY: Killing Joke - MMXII
 HLAS L'UDU  ročník 69  číslo 18  /4489/

  OBZORY  4 / 335
    05.05. 2012.

Str. 27. KNIHY

Román, ktorého satira a trpký komentár je namieste
(Ján Drgonec a Andrej Ferko - Jánošíkova banka, Bratislava:Perfekt, 2010)


Uverejnené texty - apríl 2012:

VZLET 4 / 2012

Str. 17. KNIHY: Pavel Matúch - Majera
Str. 24. FILM: The Woman in Black
Str. 26. ALBUMY: Tribes - Baby

Ešte jedna pekná správa!

 
Získal som Cenu Ondreja Krásnika v rámci Novinarskej súťaži ASN (Asociácie slovenských novinárov)  pre 2011. rok.  
Cena pre článok Správa zo štúdijného pobytu v politike (uverejnené v prílohe Obzory č. 4-323, v rámci šasopisu Hlas ľudu č. 16-4435) je v hodnote 150 eur a dostál som nový printer (multifunkčný) aj digitalny fotoaparat. Cena Ondreja Krásnika je v kategórii Neprofesionálni slovenskí novinári vo veku 16 až 35 rokov života za najlepší príspevok z oblasti publicistiky. Udelenie cenou ASN bolo v Galérii insitného umenia v Kovačici, 11. 05. 2012.Prítomným (riaditeľ NVU Hlasu ľudu Samuel Žiak, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, podpredseda zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch, predsedníčka MOMS Zuzana Lenhartová, ...) som prečítal úryvok z článku.